EDC系统的系统功能

01-04-16

EDC教学系统为其使用者提供了完善的功能:

               对教师:

               对学生:

              对家长:

              对学校:

    毫无疑问,EDC教学系统拥有非常完备的功能应对儿童学习过程中可能遇到的所有问题。将上面四部具体到实际教学过程,可以划分为以下具体功能:

  • 课件的功能设置
  • 备课功能
  • 课后作业功能
  • 教学评估功能
  • 班级管理功能

 

  • 分享到: